Tez Planı Örneği

Tez Planı Örneği
Tez Planı Örneği Hande
Reklam

Tez Planı Örneği

Tez yazım  süreci ve hazırlama sürecinin muhtelif evreleri vardır. Bu süreçlerin ilki ve en dikkatli olunması gereken kısımlarından birisi de tez planı hazırlamaktır. Tez planı, tezin ne istikamette ilerleyeceğini tanımlar ve bireye tez yazım sürecinde kılavuz olur.

Öğrenci, aklındakileri kâğıda dökmeyi isterken, aynı zamanda ortaya çıkan tasarının da akademik dile sahip olup olmadığı hususunda zorlanır. Bu sebeple öğrenci tez danışmanı ile tanımlanan takvime göre irtibat halinde olarak yaptığı ve hazırladığı tezi her evrede danışmanın değerlendirmesine sunmalıdır. Üniversitelerimizde ne yazık ki bir hayli talebe tez danışmanı ile sağlıklı bir iletişim  ve bilgilendirme alamamaktadır. Bu sebeple tez hazırlama süreci, öğrenci için bir hayli sıkıntılı olmakta ve yardıma ihtiyaç duymaktadır.

Tez Planı Hazırlarken Süreç

Öncelikle üzerinde çalışılan alanla alakalı yeterli bilgi sahibi olunmalıdır. Tezi yazacak şahsın alanına, mevzusuna hâkim olması oldukça önem arz eder. Mevzunun ayrıntıları, kapsam alanı iyi öğrenilmelidir ki, daha sonra öğrenci yazım aşamasında herhangi bir sorun ile karşılaşmamalıdır.

Özellikle ilk kez tez yazacak öğrenciler için, tez tasarıyı bir danışman eşliğinde oluşturulmalıdır. Danışmanın mevzuya katkıları anekdot edilmeli ve uzman gözleminde uygun tasarı ortaya konulmalıdır. Tez planı yapmadan önce, tez mevzusu özetlenmeli ve ufak anekdotlarla tasarı evreleri önceden tanımlanmalıdır.

Tez planı yazarken, özellikle tezin mevzusundan sapacak gereksiz detaylara girilmemeli ve sade bir şekilde mevzunun özü plana işlenmelidir. Tez planı; bir yazı, tez formatından bağımsız değildir. Bu sebeple de içinde “içindekiler”, “teşekkür”, “bibliyografi” gibi kısımlar barındırmalıdır. Tez ana metninde; özellikle mevzunun kapsamından, amacından bahsedilmelidir.

Mevzunun ele alış tekniği de açık ve net ifade edilmeli ve mevzuya, tezi ele alan kişinin bakış açısı sunulmalıdır. Tez hazırlama planı, teze kabulü sağlayan ilk ve en önemli düzey olduğu için yazımına oldukça özen gösterilmelidir. Bu sebeple özellikle metin birkaç kez gözden geçirilmeli ve bilimsel bir plana uygunluk göstermeden sunum yapılmamalıdır. https://www.tezhazirlamamerkezi.net/  sitesinden tez planı hakkında destek alabilirsiniz. Bunun dışında tez fiyatları hakkında da detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Trabzon Nöbetçi Eczaneleri 11 Ekim 2023
Trabzon Nöbetçi Eczaneleri 11 Ekim 2023
Trabzon Nöbetçi Eczaneleri 10 Ekim 2023 Salı
Trabzon Nöbetçi Eczaneleri 10 Ekim 2023 Salı